Exploring Anhalidine. To explore a different substance…

Names:
Anhalidine
8-Hydroxy-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
IUPAC name:
6,7-Dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-ol
ID: 2227 · Formula: C12H17NO3 · Molecular weight: 223.268
Tags: Peyote alkaloid
InChI: InChI=1S/C12H17NO3/c1-13-5-4-8-6-10(15-2)12(16-3)11(14)9(8)7-13/h6,14H,4-5,7H2,1-3H3

Battersby, A; Binks, R; Huxtable, R. Biosynthesis of cactus alkaloids. Tetrahedron Lett., 1 Jan 1967, 8 (6), 563–565. 134 kB. https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)90548-3

Pellotine
DMHM-4
Anhalamine
N-Formylanhalamine
N-Acetylanhalamine
Anhalotine
Peyoglutam
Anhalinine
Isoanhalidine
Anhalonidine
Isoanhalonidine
Pellotine
DMHM-4
Anhalamine
N-Formylanhalamine
N-Acetylanhalamine
Anhalotine
Peyoglutam
Anhalinine
Isoanhalidine
Anhalonidine
Isoanhalonidine
23 February 2018 · Creative Commons BY-NC-SA ·