1447113310
Ex:FV|LU
1447114111
Ex*:FPVW|LPUW
1447137421
Ex:PW|LP
1447137525
Ex:PTW|LPZ
1447137825
Ex*:FNPW|FLNP
1447140020
Ex:PW|LP
1447140228
Ex*:FNPW|FLNP
1447140514
Ex:PTW|LPT
1447142713
Ex:FNTY|FLNU
1447142938
Ex:FNTY|FNYZ
1447144828
Ex:PTW|PUZ
1447145227
Ar:FN
144714548
Ex:FNTY|LNTY
1447148918
Rx:PW
1447151227
Ex:PTWY|LTWY
1447152919
Ex:PTWY|LPYZ
1447186118
Ex:IPW|ILP
1447186226
Ex:IPTW|ILPZ