• 4-Me-Phenyl-MDMA
  • α-(4-Methylphenyl)-N-methyl-3,4-methylenedioxyphenethylamine
2-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-N-methyl-1-(4-methylphenyl)ethan-1-amine
 9333  C17H19NO2  269.338
 InChI=1S/C17H19NO2/c1-12-3-6-14(7-4-12)15(18-2)9-13-5-8-16-17(10-13)20-11-19-16/h3-8,10,15,18H,9,11H2,1-2H3
 QVIWJAFJJOIYTP-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CNC(c1ccc(cc1)C)Cc1ccc2c(c1)OCO2