RTI-32 2-MOM
(2S,3S)-2-(Methoxymethyl)-8-methyl-3-(4-methylphenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane
 8731  C17H25NO  259.387
 InChI=1S/C17H25NO/c1-12-4-6-13(7-5-12)15-10-14-8-9-17(18(14)2)16(15)11-19-3/h4-7,14-17H,8-11H2,1-3H3/t14?,15-,16+,17?/m1/s1
 YGTHISLOXCTYOU-GMRIPVOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 COC[C@@H]1C2CCC(N2C)C[C@@H]1c1ccc(cc1)C