• N-Arachidonoyl dopamine
  • NADA
(5Z,8Z,11Z,14Z)-N-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]icosa-5,8,11,14-tetraenamide
 8040  C28H41NO3  439.63
 Cannabinoid
 InChI=1S/C28H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-28(32)29-23-22-25-20-21-26(30)27(31)24-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-21,24,30-31H,2-5,8,11,14,17-19,22-23H2,1H3,(H,29,32)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
 MVVPIAAVGAWJNQ-DOFZRALJSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)NCCc1ccc(c(c1)O)O