• 4C-D
  • ARIADNE
  • BL-3912
  • 4C-DOM
  • 2,5-Dimethoxy-α-ethyl-4-methylphenethylamine
  • 1-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-2-aminobutane
  • Dimoxamine
  • α-Et-2C-D
1-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)butan-2-amine
 8  C13H21NO2  223.311
 InChI=1S/C13H21NO2/c1-5-11(14)7-10-8-12(15-3)9(2)6-13(10)16-4/h6,8,11H,5,7,14H2,1-4H3
 MLYCFWZIAJAIGW-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CCC(Cc1cc(OC)c(cc1OC)C)N