MRZ 2/170
N,N,3,5-Tetramethyladamantan-1-amine
 6922  C14H25N  207.355
 InChI=1S/C14H25N/c1-12-5-11-6-13(2,8-12)10-14(7-11,9-12)15(3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
 KKSJGIYHSAGVMJ-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CN(C12CC3CC(C2)(CC(C1)(C3)C)C)C