5-Methylethylone
2-(Ethylamino)-1-(7-methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one
 650  C13H17NO3  235.279
 InChI=1S/C13H17NO3/c1-4-14-9(3)12(15)10-5-8(2)13-11(6-10)16-7-17-13/h5-6,9,14H,4,7H2,1-3H3
 YCLKQJDSTUZDKJ-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CCNC(C(=O)c1cc(C)c2c(c1)OCO2)C