• 1-Methylserotonin
  • 1-Methyl-5-hydroxytryptamine
  • 1-Methyl-5-HO-T
  • 1-Methyl-5HT
3-(2-Aminoethyl)-1-methyl-1H-indol-5-ol
 5399  C11H14N2O  190.242
 Tryptamine
 InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-7-8(4-5-12)10-6-9(14)2-3-11(10)13/h2-3,6-7,14H,4-5,12H2,1H3
 RLDFVSFNVOLFEU-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cn(c2c1cc(O)cc2)C