• 2C-T-9
  • 4-tert-Butylthio-2,5-dimethoxyphenethylamine
  • 2,5-Dimethoxy-4-tert-butylthiophenethylamine
2-[4-(tert-Butylsulfanyl)-2,5-dimethoxyphenyl]ethan-1-amine
 45  C14H23NO2S  269.403
 InChI=1S/C14H23NO2S/c1-14(2,3)18-13-9-11(16-4)10(6-7-15)8-12(13)17-5/h8-9H,6-7,15H2,1-5H3
 PSVDMTZXLJTPNX-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cc(OC)c(cc1OC)SC(C)(C)C