• MDMVP
  • Pentylone
  • β-Keto-methylbenzodioxolylpentanamine
  • bk-MBDP
  • bk-Methyl-K
  • 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-one
  • 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-one
 2346  C13H17NO3  235.279
 InChI=1S/C13H17NO3/c1-3-4-10(14-2)13(15)9-5-6-11-12(7-9)17-8-16-11/h5-7,10,14H,3-4,8H2,1-2H3
 DFMLULIEUUXXSA-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CCCC(C(=O)c1ccc2c(c1)OCO2)NC