• 2C-VI
  • 2C-V
  • 4-Ethenyl-2,5-dimethoxyphenethylamine
2-(4-Ethenyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
 2198  C12H17NO2  207.269
 Prophetic?
 InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-9-7-12(15-3)10(5-6-13)8-11(9)14-2/h4,7-8H,1,5-6,13H2,2-3H3
 LGLJOVNOGICITR-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cc(OC)c(cc1OC)C=C