• bk-MDA
  • 3,4-Methylenedioxycathinone
  • β-Keto-3,4-methylenedioxyamphetamine
  • MDC
  • ONE
  • 2-Amino-1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one
  • 2-Amino-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one
 2122  C10H11NO3  193.199
 InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(11)10(12)7-2-3-8-9(4-7)14-5-13-8/h2-4,6H,5,11H2,1H3
 XDEZOLVDJWWXRG-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CC(C(=O)c1ccc2c(c1)OCO2)N