• 2CE-5ETO
  • 5-Ethoxy-4-ethyl-2-methoxyphenethylamine
2-(5-Ethoxy-4-ethyl-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine
 207  C13H21NO2  223.311
 InChI=1S/C13H21NO2/c1-4-10-8-12(15-3)11(6-7-14)9-13(10)16-5-2/h8-9H,4-7,14H2,1-3H3
 DDGVPHDBSPJOPN-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cc(OCC)c(cc1OC)CC