• 4-TIM
  • 2,3-Dimethoxy-4-methylthiophenethylamine
  • 4-Methylthio-2,3-dimethoxyphenethylamine
  • 4-Thioisomescaline
2-[2,3-Dimethoxy-4-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-amine
 154  C11H17NO2S  227.323
 InChI=1S/C11H17NO2S/c1-13-10-8(6-7-12)4-5-9(15-3)11(10)14-2/h4-5H,6-7,12H2,1-3H3
 RLGNNNSZZAWLAY-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1ccc(c(c1OC)OC)SC