• 2-TIM
  • 3,4-Dimethoxy-2-methylthiophenethylamine
  • 2-Methylthio-3,4-dimethoxyphenethylamine
  • 2-Thioisomescaline
2-[3,4-Dimethoxy-2-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-amine
 152  C11H17NO2S  227.323
 InChI=1S/C11H17NO2S/c1-13-9-5-4-8(6-7-12)11(15-3)10(9)14-2/h4-5H,6-7,12H2,1-3H3
 NJNFCDQQEIAOIF-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1ccc(c(c1SC)OC)OC