2,6-Dimethyl-β-methyl-β-nitrostyrene
1,3-Dimethyl-2-[(1E)-2-nitroprop-1-en-1-yl]benzene
 14402  C11H13NO2  191.226
 InChI=1S/C11H13NO2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)7-10(3)12(13)14/h4-7H,1-3H3/b10-7+
 PZOZQUZSMHAEJP-JXMROGBWSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 O=N(=O)/C(=C/c1c(C)cccc1C)/C