2-Methyl-β-methyl-β-nitrostyrene
1-Methyl-2-[(1E)-2-nitroprop-1-en-1-yl]benzene
 14397  C10H11NO2  177.2
 InChI=1S/C10H11NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)7-9(2)11(12)13/h3-7H,1-2H3/b9-7+
 UGRWKHJLICNPPQ-VQHVLOKHSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 O=N(=O)/C(=C/c1ccccc1C)/C