• 6-Me-DOM NS
  • 3,6-Dimethoxy-2,4-dimethyl-β-methyl-β-nitrostyrene
1,4-Dimethoxy-3,5-dimethyl-2-[(1E)-2-nitroprop-1-en-1-yl]benzene
 12811  C13H17NO4  251.278
 InChI=1S/C13H17NO4/c1-8-6-12(17-4)11(7-9(2)14(15)16)10(3)13(8)18-5/h6-7H,1-5H3/b9-7+
 WUZOKSWGCWPWSM-VQHVLOKHSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 COc1cc(C)c(c(c1/C=C(/N(=O)=O)\C)C)OC