2-[6,7-Dimethoxy-5-(methylsulfanyl)-1,2,3-benzotrithiol-4-yl]ethan-1-amine
 10468  C11H15NO2S4  321.502
 InChI=1S/C11H15NO2S4/c1-13-7-8(14-2)11-10(16-18-17-11)6(4-5-12)9(7)15-3/h4-5,12H2,1-3H3
 MOAGXAXJYQDAKP-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1c(SC)c(OC)c(c2c1SSS2)OC