• 2C-1MV
  • 2,5-Dimethoxy-4-(1-methylvinyl)phenethylamine
  • 4-Isopropenyl-2,5-dimethoxyphenethylamine
2-[2,5-Dimethoxy-4-(prop-1-en-2-yl)phenyl]ethan-1-amine
 10312  C13H19NO2  221.295
 InChI=1S/C13H19NO2/c1-9(2)11-8-12(15-3)10(5-6-14)7-13(11)16-4/h7-8H,1,5-6,14H2,2-4H3
 RFUBLYCHVGVLIH-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cc(OC)c(cc1OC)C(=C)C