• 4-M-benzylamine
  • 4-Methoxybenzylamine
1-(4-Methoxyphenyl)methanamine
 907  C8H11NO  137.179
 InChI=1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
 IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCc1ccc(cc1)OC