• TEtPEA-6
  • 2,4,6-Triethylphenethylamine
2-(2,4,6-Triethylphenyl)ethan-1-amine
 7763  C14H23N  205.339
 InChI=1S/C14H23N/c1-4-11-9-12(5-2)14(7-8-15)13(6-3)10-11/h9-10H,4-8,15H2,1-3H3
 LJBGPZOLTSTBGD-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1c(CC)cc(cc1CC)CC