• 5,6-MDO-fluorophenylpiperazine-T
  • 5,6-Methylenedioxy-fluorophenylpiperazine-tryptamine
  • 7-{2-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl}-2H,5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indole
  • 7-{2-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl}-5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indole
 5276  C21H22FN3O2  367.417
 Tryptamine
 InChI=1S/C21H22FN3O2/c22-16-1-3-17(4-2-16)25-9-7-24(8-10-25)6-5-15-13-23-19-12-21-20(11-18(15)19)26-14-27-21/h1-4,11-13,23H,5-10,14H2
 ZHOMMYSMUMQXCW-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 Fc1ccc(cc1)N1CCN(CC1)CCc1c[nH]c2c1cc1OCOc1c2