• 2C-2-TOM
  • 5-Methoxy-4-methyl-2-methylthiophenethylamine
2-[5-Methoxy-4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-amine
 310  C11H17NOS  211.324
 InChI=1S/C11H17NOS/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
 DGRUXHCEJCYGRP-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cc(OC)c(cc1SC)C