• 2C-A
  • 2,5-Dimethoxy-4-astatophenethylamine
[4-(2-Aminoethyl)-2,5-dimethoxyphenyl]astatine
 2474  C10H14AtNO2  390.224
 InChI=1S/C10H14AtNO2/c1-13-9-6-8(11)10(14-2)5-7(9)3-4-12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
 ULHVWCPOZNGWMU-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cc(OC)c(cc1OC)[At]