• EtONE
  • Ethylone
  • 3,4-Methylenedioxyethcathinone
  • bk-MDEA
  • 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one
  • 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one
 2344  C12H15NO3  221.252
 InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-13-8(2)12(14)9-4-5-10-11(6-9)16-7-15-10/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3
 MJEMIOXXNCZZFK-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CCNC(C(=O)c1ccc2c(c1)OCO2)C