• S-1495
  • threo-2-Amino-3-(2,5-dimethoxy-3,4-methylenedioxyphenyl)butane
  • rel-(2R,3S)-3-(4,7-Dimethoxy-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-amine
  • rel-(2R,3S)-3-(4,7-Dimethoxy-1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-amine
 231  C13H19NO4  253.294
 InChI=1S/C13H19NO4/c1-7(8(2)14)9-5-10(15-3)12-13(11(9)16-4)18-6-17-12/h5,7-8H,6,14H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
 WWRYGNWEBFLQEL-YUMQZZPRSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 COc1cc([C@H]([C@@H](N)C)C)c(c2c1OCO2)OC