• 2-({1-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]propan-2-yl}amino)ethan-1-ol
  • 2-({1-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]propan-2-yl}amino)ethanol
 1594  C12H19NOS  225.35
 InChI=1S/C12H19NOS/c1-10(13-7-8-14)9-11-3-5-12(15-2)6-4-11/h3-6,10,13-14H,7-9H2,1-2H3
 QIHVJZFQSKBHDX-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 OCCNC(Cc1ccc(cc1)SC)C