• DOMeSM
  • 4-Methylthiomethyl-2,5-dimethoxyamphetamine
  • DOMSM
1-{2,5-Dimethoxy-4-[(methylsulfanyl)methyl]phenyl}propan-2-amine
 1519  C13H21NO2S  255.376
 InChI=1S/C13H21NO2S/c1-9(14)5-10-6-13(16-3)11(8-17-4)7-12(10)15-2/h6-7,9H,5,8,14H2,1-4H3
 IXJATGGDEBTDAQ-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CSCc1cc(OC)c(cc1OC)CC(N)C