• 7-HO-NET
  • 7-Hydroxy-N-ethyltryptamine
3-[2-(Ethylamino)ethyl]-1H-indol-7-ol
 14292  C12H16N2O  204.268
 Tryptamine
 InChI=1S/C12H16N2O/c1-2-13-7-6-9-8-14-12-10(9)4-3-5-11(12)15/h3-5,8,13-15H,2,6-7H2,1H3
 VHKGBPHBOHWVII-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CCNCCc1c[nH]c2c1cccc2O