• Z-7.2 NS
  • 2,6-Dimethoxy-3,4-dimethyl-β-methyl-β-nitrostyrene
1,3,4-Trimethoxy-5-methyl-2-[(1E)-2-nitroprop-1-en-1-yl]benzene
 12852  C13H17NO5  267.278
 InChI=1S/C13H17NO5/c1-8-6-11(17-3)10(7-9(2)14(15)16)13(19-5)12(8)18-4/h6-7H,1-5H3/b9-7+
 WLNNEIBDSKPMOO-VQHVLOKHSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 COc1cc(C)c(c(c1/C=C(/N(=O)=O)\C)OC)OC