• 3C-E NS
  • 4-Ethoxy-3,5-dimethoxy-β-methyl-β-nitrostyrene
  • 1-(3,5-Dimethoxy-4-ethoxyphenyl)-2-nitropropene
2-Ethoxy-1,3-dimethoxy-5-[(1E)-2-nitroprop-1-en-1-yl]benzene
 12824  C13H17NO5  267.278
 InChI=1S/C13H17NO5/c1-5-19-13-11(17-3)7-10(8-12(13)18-4)6-9(2)14(15)16/h6-8H,5H2,1-4H3/b9-6+
 PQYVQSUHXWXODV-RMKNXTFCSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CCOc1c(OC)cc(cc1OC)/C=C(/N(=O)=O)\C