• AEM NS
  • 3,4,5-Trimethoxy-β-ethyl-β-nitrostyrene
  • 2-Nitro-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1-butene
  • 3,4,5-TriMeO-β-Et-NS
1,2,3-Trimethoxy-5-[(1E)-2-nitrobut-1-en-1-yl]benzene
 12800  C13H17NO5  267.278
 InChI=1S/C13H17NO5/c1-5-10(14(15)16)6-9-7-11(17-2)13(19-4)12(8-9)18-3/h6-8H,5H2,1-4H3/b10-6+
 UWENFVIORVCKFM-UXBLZVDNSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CC/C(=C\c1cc(OC)c(c(c1)OC)OC)/N(=O)=O