3,4-Dimethoxy-2-methylthio-β-nitrostyrene
1,2-Dimethoxy-3-(methylsulfanyl)-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
 12391  C11H13NO4S  255.29
 InChI=1S/C11H13NO4S/c1-15-9-5-4-8(6-7-12(13)14)11(17-3)10(9)16-2/h4-7H,1-3H3/b7-6+
 VEMBZFOTMDNKLV-VOTSOKGWSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CSc1c(ccc(c1OC)OC)/C=C/N(=O)=O