• 2C-T NS
  • 2,5-Dimethoxy-4-methylthio-β-nitrostyrene
1,4-Dimethoxy-2-(methylsulfanyl)-5-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
 12388  C11H13NO4S  255.29
 InChI=1S/C11H13NO4S/c1-15-9-7-11(17-3)10(16-2)6-8(9)4-5-12(13)14/h4-7H,1-3H3/b5-4+
 XZQQADBSHWBCJP-SNAWJCMRSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 COc1cc(SC)c(cc1/C=C/N(=O)=O)OC