• 4-TIM NS
  • 2,3-Dimethoxy-4-methylthio-β-nitrostyrene
2,3-Dimethoxy-1-(methylsulfanyl)-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
 12376  C11H13NO4S  255.29
 InChI=1S/C11H13NO4S/c1-15-10-8(6-7-12(13)14)4-5-9(17-3)11(10)16-2/h4-7H,1-3H3/b7-6+
 LJNIWJOEKCCBIA-VOTSOKGWSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 COc1c(ccc(c1OC)SC)/C=C/N(=O)=O