3,4-Dimethyl-5-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1,3-oxazolidine
5-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-3,4-dimethyl-1,3-oxazolidine
 11984  C12H15NO3  221.252
 InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-12(14-6-13(8)2)9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8,12H,6-7H2,1-2H3
 WTFVQUJAPQXTSO-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CN1COC(C1C)c1ccc2c(c1)OCO2