• DV
  • 3,5-Dimethoxy-4-vinylphenethylamine
2-(4-Ethenyl-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
 10297  C12H17NO2  207.269
 InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-10-11(14-2)7-9(5-6-13)8-12(10)15-3/h4,7-8H,1,5-6,13H2,2-3H3
 LXMHHLPFTTZCGM-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cc(OC)c(c(c1)OC)C=C