• Viscaline
  • 3,5-Dimethoxy-4-vinylphenethylamine
  • V
2-[4-(Ethenyloxy)-3,5-dimethoxyphenyl]ethan-1-amine
 10262  C12H17NO3  223.268
 InChI=1S/C12H17NO3/c1-4-16-12-10(14-2)7-9(5-6-13)8-11(12)15-3/h4,7-8H,1,5-6,13H2,2-3H3
 WSALJXLLWHGNBB-UHFFFAOYSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 NCCc1cc(OC)c(c(c1)OC)OC=C