• E NS
  • 3,5-Dimethoxy-4-ethoxy-β-nitrostyrene
2-Ethoxy-1,3-dimethoxy-5-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
 12395  C12H15NO5  253.251
 InChI=1S/C12H15NO5/c1-4-18-12-10(16-2)7-9(5-6-13(14)15)8-11(12)17-3/h5-8H,4H2,1-3H3/b6-5+
 GJNPXIKPIZYVKF-AATRIKPKSA-N This stereoisomer Any stereoisomer
 CCOc1c(OC)cc(cc1OC)/C=C/N(=O)=O